Trà Sữa Không Đường Ít Béo

 

Đơn giá : Từ 30,000₫

Số Lượng:
 • Topping

  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 4000 ₫
  • 5000 ₫
  • 10000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 3000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 5000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 7000 ₫
  • 9000 ₫
  • 9000 ₫
  • 9000 ₫
  • 9000 ₫
  • 9000 ₫
  • 20000 ₫
  • 20000 ₫
 • Đá

  Bạn muốn bao nhiêu % Đá

 • Ngọt

 • Size Ly

Save
Category: .